Flat Preloader Icon

Dobro došli na
ICEPS!

Visoka strukovna škola osnovana je davne 2005. god. pod imenom Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću, a 2014. god. promenila ime u Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija.

Od 2017. god., Škola doživljava korenite promene u cilju modernizacije i približavanja aktuelnim pozitivnim kretanjima u prosveti, zdravstvu, privredi, kao i zemlji u celini, i postaje Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS).

ICEPS je:

 • akreditovan od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije (NAT)
 • ima dozvolu za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
 • potpisan je niz ugovora o saradnji sa najprestižnijim zdravstvenim ustanovama, institucijama, visokoškolskim ustanovama i partnerima iz Republike Srbije i inostranstva;
 • za naše diplomirane studente “unapred” je iskazano interesovanje pojedinih ustanova iz zemlje ili regiona;
 • studijski programi Zdravstvene nege i Fizioterapije praktično su 100% usklađeni sa kurikulumima EU programa;
 • na nedavno održanim sajmovima obrazovanja u Beogradu i zemljama regiona, interesovanje potencijalnih studenata bilo je prilično veliko…
 • ima više od 170 nastavnika i saradnika, više od 10 gostujućih saradnika iz više zemalja regiona i EU;
 • sedište Škole je u Beogradu a postoje i visokoškolske jedinice u Novom Sadu, Vršcu i Leskovcu;
 • ima želju i daje reč da će rasti, razvijati se i opravdati poverenje koje su nam dali naši sadašnji i budući studenti.

Sve nas to motiviše da brzo radimo dalje na jačanju kvaliteta nastave i efikasnosti usluge prema studentima i partnerima.

Kao najznačajnija obeležja ICEPS-a ističemo:

 • Apsolutni fokus na praksi – dominacijom prakse i vežbi studijski programi Zdravstvene nege i Fizioterapije praktično su 100% usklađeni sa kurikulumima EU programa. Naši studenti tako postaju atraktivni za poslodavce kao „oni koji već znaju posao”.
 • Potpuna podudarnost ili velika bliskost studijskih programa sa EU programima.
 • Predavači sa bogatim praktičnim i višegodišnjim inostranim iskustvom. Osim toga: našim studentima predaju samo oni stručnjaci koji su dobri – predavači.

Kao zaključak: kvalitet rada i evropski standardi moraju biti prioritet jer jedino takav način rada može obezbediti dugi vek trajanja, studentima zadovoljstvo studiranja, a njihovim kasnijim klijentima, partnerima, pacijentima, kupcima… zadovoljstvo primljene usluge. Kristališe se polako činjenica da kvalitet nalazi put do onih koji ga žele pronaći.

Misija

Razvoj i realizacija kvalitetnih, komplementarnih, deficitarnih, evropski usmerenih, aplikativnih i konkurentnih programa, koji su pre svega potrebni privredama Srbije i zemalja regiona. Misija ustanove jeste ovladavanje studenata pre svega profesionalnim (strukovnim) veštinama, ali i pedagoško-obrazovnim i istraživačkim delatnostima, kao i podršci zajednici u ulozi centra za podsticanje razvoja i usvajanje znanja različitih disciplina. ICEPS  permanentno ostvaruje saradnju s relevantnim univerzitetima iz regije i drugih država Evrope sa namerom usvajanja stalno novih veština i znanja. Time visokoškolska ustanova doprinosi privrednom i kulturnom razvoju i oblikovanju vrednosti na temelju interdisciplinarnosti i transnacionalnosti.

Vizija

Postati sedište visokog obrazovanja, posebno centar profesionalnih (strukovnih) studija veština, ali i istraživanja koja će aplikativnim i strateškim razvojem kreativno rešavati tehnološke, zdravstvene, sociološke, ekološke, kulturološke i međukulturološke izazove jugoistočne i centralne Evrope, posebno Podunavlja i Balkana. Kao otvorena akademska zajednica zajedno sa svojim partnerima nastojoće ponuditi stručnjake u veštinama, ali i projekte za tehnološki i održiv razvoj i opstanak regionalne međukulturološke, sociološke, zdravstvene i ekološke ravnoteže.

Ciljevi

Proizilaze iz osnovnih zadataka, a moraju biti realni, konkretni, ostvarivi i merljivi. Prvi, kratkoročni cilj ICEPSa je da njegovi studenti steknu potrebna znanja iz odgovarajućih veština i da to znanje mogu da primene u realnom okruženju. Pored veština i znanja, studenti treba da kroz osnovne i specijalističke studije steknu i sposobnost razmišljanja i kritičkog rasuđivanja u određenim realnim situacijama. Dugoročni cilj ICEPSa jeste osposobljavanje studenata za samostalan rad na odgovarajućim poslovima, zavisno od vrste studija.

Strategija razvoja

Delovanje se temelji na strateškim usmerenjima:

 • razvoj studijskih programa koji obrazuju za aplikativna i perspektivna zvanja,
 • razvoj temeljnih profesionalnih i naučnih disciplina na kojima su zasnovani studijski programi,
 • izvođenje aplikativne istraživačke delatnosti i prenos dostignuća na okolinu,
 • saradnja sa privrednim, zdravstvenim, prosvetnim i kulturnim institucijama,
 • obavljanje stručno-razvojnog i savetodavnog rada,
 • međunarodno povezivanje sa obrazovnim i istraživačkim institucijama.